1. Yleistä
  • Readberry on Pulp Republic Oy:n (jäljempänä Readberry) tuottama yhteisöllisen lukemisen palvelu. Palvelu tarjotaan Readberry.fi –verkkosivuilla (Palvelu).
  • Palvelu on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille Suomessa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palvelun käyttäjän (Asiakas) ja Readberryn välillä kun Asiakas käyttää Palvelua.
  • Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy nämä ehdot.
 2. Palvelun kuvaus
  • Palvelussa voi lukea maksua vastaan monien kustantajien ja oikeuksienhaltijoiden kirjoja ja artikkeleita (Maksullinen Sisältö).  Lisäksi teksteistä käydään alustettua keskustelua.
  • Palvelu koostuu sekä maksuttomista osioista (esimerkiksi osa keskusteluista) että maksullisista osioista (esimerkiksi suurin osa e-kirjoista).
  • Koska Maksullinen Sisältö on digitaalista, ei siihen liity peruutus- tai palautusoikeutta.
 3. Maksutavat ja osapuolet
  • Maksutapoina toimivat verkkopankkimaksut, maksukorttimaksut ja PayPal.
  • Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla
   Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Readberry toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.
   Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.
   Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7
   Innova 2
   Lutakonaukio 7
   40100 Jyväskylä
   Puhelin: 0207 181830
  • Verkkopankit
   Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.
 4. Readberryn vastuu
  • Readberry toimittaa Palvelun sitoumuksetta parhaaksi katsomallaan tavalla. Readberry pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun ympäri vuorokauden, mutta ei voi taata Palvelun tai sen osien virheettömyyttä tai toimintavarmuutta.
  • Readberryllä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi, ja lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjille kokonaan tai osittain. Readberry pyrkii kuitenkin tarjoamaan Palvelun niiltä osin kuin Asiakas on jo maksanut Maksullisesta sisällöstä, ellei Palvelun tarjoaminen muutu Readberrylle taloudellisesti kohtuuttomaksi.
  • Readberryllä ei ole kustantajan tai julkaisijan vastuuta mistään palvelussa olevasta aineistosta tai sisällöstä, kuten kirjoista tai muista teksteistä, vaan tämä vastuu on sisältöjen oikeuksienomistajilla ja oman aineistonsa osalta Asiakkaalla.
  • Palvelun käyttö edellyttää internet-yhteyttä. Readberry ei vastaa kolmansien osapuolten tietoverkkojen ja yhteyksien toimivuudesta eikä kuluista jotka syntyvät näiden yhteyksien käytöstä.
  • Reaberryn sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivuille. Readberry ei vastaa näiden sivujen toimivuudesta tai sisällöstä.
  • Readberry ei vastaa Palvelun käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä vahingoista jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, Palvelun maksuttomista osista, tai syistä jotka ovat Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla. Readberryn vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.
 5. Asiakkaan vastuu
  • Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksensa salassapidosta. Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Readberrylle käyttäjätunnuksensa paljastumisesta kolmannelle osapuolelle lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@readberry.fi. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta käytöstä ja kaikista sen aiheuttamista kustannuksista siihen asti kun hän on ilmoittanut paljastumisesta Readberrylle, ja kunnes Readberry on kuitannut vastaanottaneensa tämän ilmoituksen.
  • Palvelu ja Maksullinen Sisältö on tarkoitettu asiakkaan yksityiseen käyttöön. Asiakas ei saa kopioida, jäljentää, välittää eteenpäin, esittää julkisesti tai käyttää Maksullista Sisältöä tai muuta Palvelussa olevaa sisältöä, osittain tai kokonaan, muuten kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.
  • Asiakas ei saa kiertää tai poistaa Palvelussa tai Maksullisessa Sisällössä mahdollisesti olevaa kopioimisen estoa, kopiosuojausta tai vesileimaa. Myös palvelun sisältämien ohjelmistojen ja käyttöliittymien kopioiminen, tallentaminen tai jakeleminen on kielletty.
  • Palvelun käyttö edellyttää yhteensopivia laitteita, ohjelmistoja ja internet-yhteyttä.  Nämä vaatimukset voivat muuttua ajan myötä. Asiakas vastaa näiden vaatimusten täyttämisestä, jos hän haluaa käyttää palvelua. Asiakas vastaa myös internet-yhteydestä aiheutuvista kuluista.
  • Asiakas vastaa oman päätelaitteensa ja tietojärjestelmänsä suojauksesta ja riittämättömän suojauksen seurauksista.
  • Asiakas vastaa myös vahingoista jotka aiheutuvat Readberrylle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille viruksista tai haittaohjelmista jotka Asiakas on tahallaan tai tuottamuksellisesti tuonut Palveluun.
 6. Keskustelupalsta
  • Palvelussa on keskustelu, johon Palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat julkaista kirjoituksia, kommentteja tai muuta sisältöä. Asiakas myöntää Readberrylle oikeuden kopioida, muokata, siirtää tai poistaa tätä sisältöä. Readberryllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta seuloa tätä sisältöä etukäteen. Readberryllä ei ole vastuuta käyttäjien julkaisemasta sisällöstä, poislukien lainsäätäjän keskustelupalstojen ylläpitäjille määrittelemä vastuu.
  • Asiakas on Suomen lain mukaisesti rikos- ja siviilioikeudellisessa vastuussa  kirjoitustensa sisällöstä. Asiakas ei saa häiritä tai loukata muiden käyttäjien, Readberryn, tai kolmansien osapuolten oikeuksia. Asiakas ei saa julkaista rasistisia kommentteja, tekeytyä toiseksi henkilöksi, tai käyttää keskustelupalstaa massapostitukseen (späm) tai mainontaan. Näiden ehtojen rikkominen voi johtaa tilin poistamiseen.
  • Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja. Readberryllä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan henkilö- ja yhteystiedot poliisille tai muulle viranomaiselle, jos on tapahtunut rikos jonka selvittämistä voidaan edistää nämä tiedot luovuttamalla, ja jos viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.
 7. Tekijänoikeudet
  • Asiakas myöntää, että tekijänoikeudet jotka liittyvät Palveluun tai sen kautta saataviin teoksiin tai sisältöihin Kuuluvat Readberrylle tai kolmansille osapuolille, mukaan lukien Maksullinen Sisältö, Grafiikka, käyttöliittymä, komentosarjat ja ohjelmistot. Palvelu ja ohjelmistot jolla se tuotetaan sisältävät liikesalaisuuksia, joita ei saa hyödyntää muuten kuin Palvelun käyttämiseksi.
  • Kirjalliset teokset ovat kustantamoiden ja muiden oikeuksienomistajien omistamia.
 8. Sopimuksen kesto ja sen päättäminen
  • Sopimus on voimassa toistaiseksi.
  • Asiakas voi päättää tilinsä tai lopettaa sen käytön milloin tahansa. Maksut jotka Asiakas on maksanut ennen tilinsä päättämistä eivät ole palautettavissa.
  • Readberry voi estää Asiakkaan tilin käytön tai päättää Asiakkaan tilin ilman ennakkoilmoitusta, jos Asiakas rikkoo tätä Sopimusta tai muuta Palvelun käytöstä annettua ohjeistusta, sekä viranomaisen perustellusta vaatimuksesta. Readberryllä on myös oikeus irtisanoa sopimus siltä osin kuin palvelu tai ominaisuus lopetetaan. Readberry ei vastaa Asiakkaan tilin sulkemisesta tai keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
 9. Tietosuoja
  • Readberry säilyttää Asiakkaalta keräämänsä henkilötiedot ja muut tiedot, ja voi käyttää niitä Palveluun liittyviin tarkoituksiin, Readberryn tai Asiakkaan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, sekä mainonnan tai suoramarkkinoinnin suuntaamiseen Palvelun kautta. Readberry ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Readberry säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle.
  • Readberry voi jakaa yhteistyökumppaneidensa kanssa tilastotietoa käyttäjien lukutottumuksista, esimerkiksi kirjavalinnoista tai siitä kuinka pitkälle kirjoja on luettu.
 10. Sähköpostiviestit
  • Readberry voi lähettää Asiakkaalle sähköpostiviestejä joissa tiedotetaan Palvelussa olevasta tarjonnasta, ja jotka voivat sisältää mainoksia. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää Readberryä lähettämästä muuta kuin Sopimuksen kannalta välttämätöntä informaatiota.
 11. Evästeet
  • Asiakkaan tietokoneelle voidaan siirtää evästeitä jotka voivat kerätä tietoja Palvelun käytöstä, Asiakkaan päätelaitteesta ja sen IP-osoitteesta, selainversiosta ja näytön resoluutiosta, sekä esimerkiksi siitä mitä mainoksia Asiakas on klikannut, ja miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Palveluun. Readberry käyttää evästeitä Palvelun käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, Palvelun kehittämiseksi, kävijämäärien tilastolliseen seurantaan sekä mainonnan tehon mittaamiseen. Evästeet eivät vahingoita Asiakkaan päätelaitetta tai tietoja.
  • Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen.
 12. Muutokset sopimukseen
  • Readberryllä on oikeus muuttaa Palvelua, Palvelun hintoja ja käyttöehtoja. Readberryllä on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen käyttäjille kokonaan tai osittain. Readberry pyrkii kuitenkin tarjoamaan Palvelun niiltä osin kuin Asiakas on jo maksanut Maksullisesta sisällöstä, ellei Palvelun tarjoaminen muutu Readberrylle taloudellisesti kohtuuttomaksi (esimerkiksi Readberryn ja Readberryn sopimuskumppanien sopimusten takia).
  • Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat välittömästi kaikkea Palvelun käyttöä sekä kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen tehtyjä transaktioita.
  • Readberryllä on oikeus siirtää sopimus konsernin sisällä sekä liiketoiminnan luovutuksensaajalle. Readberryllä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.
  • Asiakas ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Readberryn suostumusta.
 13. Force majeure
  • Readberry vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvoitteesta, jos sopimusehdon noudattamisen estää kohtuuton vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Tällaisia ovat esimerkiksi tietoliikennehäiriö, työtaistelu, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofi, tai viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este.
 14. Koeversiot (beta)
  • Readberry julkaisee palvelusta koeversioita, joissa voidaan tarjota uusia ominaisuuksia. Näitä kutsutaan Beta-versioiksi. Asiakas hyväksyy että näiden versioiden toimintavarmuudessa voi olla koeversioille tyypillisiä puutteita. Asiakas käyttää näitä Beta-versioita omalla vastuullaan. Vaikka Asiakas kokeilisi Beta-versiota ja antaisi version toimivuudesta tai käytettävyydestä palautetta Readberrylle, tämä ei luo juridista yhteistyö- tai muuta työsuhdetta Asiakkaan ja Readberryn välille.
 15. Sovellettava laki
  • Palveluun ja tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
  • Tätä Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.
  • Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Readberryä vastaan joko oman kotipaikkansa käräjäoikeudessa tai Readberryn kotipaikan käräjäoikeudessa.